Νοικοκυρα και προτυπα

ΙΣΤΟΧΏΡΟΣ ΓΝΩΡΙΜΙΏΝ ΑΠΟΠΟΊΗΣΗ ΕΥΘΥΝΏΝ

Πώς μπορώ να αγοράσω Coins?Σε αυτή τη φάση δεν μπορείτε ούτε να δηλώσετε ούτε να αναζητήσετε χρήστες με βάση την περιοχή. Για οποιαδήποτε ανωτέρω αντίβαλμα αποκλειστικά αρμόδια ορίζονται, τα Δικαστήρια των Αθηνών, κάθε δικαιοδοσίας και κάθε διαφοράς ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίουσυμπεριλαμβανομένων των δικών σχετικά με διαδικασία εκτελέσεως, λήψη ασφαλιστικών μέτρων, διαφορών εκ πιστωτικών τίτλων κλπ. Πως μπορώ να αλλάξω τις προτιμήσεις για το φύλο που ψάχνω? Όταν βρίσκεστε σε αναμονή, σημαίνει ότι δεν υπάρχει κάποιος συνομιλητής με βάση τις προτιμήσεις σας που να είναι διαθέσιμος. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν συναντιέστε με αγνώστους. Αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη να λαμβάνετε όλες τις σκόπιμες και τις απαραίτητες προφυλάξεις όταν αλληλεπιδράτε με τα άτομα και τους χρήστες που θα συναντήσετε ή θα έρθετε σε επαφή μέσω των Υπηρεσιών.Πολλές ιστοσελίδες μαζί συνθέτουν έναν ιστότοπο εναλλακτικές ονομασίες: Αλλαγές στους Όρους Χρήσης και στις Υπηρεσίες. Δεν έχετε δικαίωμα και απαγορεύεται να διαφημίσετε ή να παρακινήσετε οποιοδήποτε μέλος ή χρήστη για να αγοράσει ή να πωλήσει οποιαδήποτε προϊόντα ή υπηρεσίες μέσω των Υπηρεσιών. Τις φωτογραφίες που ανταλάσσετε με άλλους χρήστες δεν τις αποθηκεύουμε πουθενά! Προκειμένου να συμμετέχετε ή να χρησιμοποιείτε  τις  Υπηρεσίες, είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε έναν λογαριασμό μαζί μας εφεξής ο «Λογαριασμός». Πώς θα κρατήσω επαφή με κάποιον συνομιλητή μου? Διατηρούμε το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να τερματίσουμε ή να αναστείλουμε την πρόσβασή σας στο σύνολο ή σε μέρος των Υπηρεσιών και να αναστείλουμε ή να τερματίσουμε τον Λογαριασμό σας, ανά πάσα στιγμή, με ή χωρίς προειδοποίηση, για οποιοδήποτε λόγο ή χωρίς λόγο, συμπεριλαμβανόμενης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης. Οι ιστοσελίδες αλληλοσυνδέονται και μπορεί ο χρήστης να μεταβεί από τη μία στην άλλη κάνοντας «κλικ», επιλέγοντας δηλαδή συνδέσμους που υπάρχουν στο κείμενο ή στις φωτογραφίες της ιστοσελίδας. Στην περίπτωση που οποιοδήποτε δικαστήριο ή δημόσια εγκατεστημένος καθορίσει ότι κάποια άρθρο στο παρόν δεν είναι εφαρμόσιμη κατά τον τρόπο γραφής ή διατύπωσής της, η διάταξη αυτή θα τροποποιηθεί ώστε να γίνει εφαρμόσιμη κατά το μεγαλύτερο δυνατό βαθμό σύμφωνα με τους νόμους και τις διατάξεις της δικαιοδοσίας εντός της οποίας επιζητείται η εφαρμογή και εκτέλεση της ανωτέρω διάταξης, και να παρέχει στα συμβαλλόμενα μέρη τα ίδια βασικά δικαιώματα και να έχει την ίδια ισχύ με αυτή που είχε πριν από την τροποποίηση.

...


629 630 631 632 633


Σχόλια:

© Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται - easyblogs.eu

Created by Ιωάννης Peraticos