Νοικοκυρα και προτυπα

ΓΝΩΡΙΜΊΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΎΣ ΚΏΔΙΚΕΣ

Μετά την δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του δεν είναι δυνατή.Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Όροι χρήσης του Erotikes-Istories. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης Logout. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική επίσχεση και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Οποιεσδήποτε πληροφορίες αφορούν τους χρήστες - μέλη του Erotikes-Istories. Συμφωνείται ότι οι δημιουργοί του Erotikes-Istories. Συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εμπλακεί το Erotikes-Istories.


Γνωριμίες Διαφημιστικούς Κώδικες

Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο Erotikes-Istories. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης Logout. Ειδικότερα, τα παραπάνω συμπεριλαμβάνουν τον μέγιστο αριθμό ημερών που το Erotikes-Istories. Οποιεσδήποτε πληροφορίες αφορούν τους χρήστες - μέλη του Erotikes-Istories. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από το Erotikes-Istories. Έπειτα την δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του δεν είναι δυνατή. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε την δήλωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, σύνδεσμος προς την οποία βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας. Συνεπώς, κανένα εξ αυτών δε δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης ή να "φορτωθεί", να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.Γνωριμίες Διαφημιστικούς Κώδικες


Video: Κώδικας Μυστηρίων :Το μυστήριο με τον Θρύλο του μαρμαρωμένου βασιλιά των Ελλήνων!...


126 127 128 129 130


Σχόλια:


22.10.2017 : 16:09 Akijinn:

Απλά ωραία :)

© Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται - easyblogs.eu

Created by Ιωάννης Peraticos