Νοικοκυρα και προτυπα

ΓΝΩΡΙΜΊΕΣ ΙΔΈΕΣ ΔΙΑΦΗΜΊΣΕΩΝ

Σε περίπτωση που το Erotikes-Istories.Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το Erotikes-Istories. Συμφωνείται ότι οι δημιουργοί του Erotikes-Istories. Έπειτα την δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του δεν είναι δυνατή. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο Erotikes-Istories. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το Erotikes-Istories. Όροι χρήσης του Erotikes-Istories. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και την τυπική έξοδο τους από τον λογαριασμό τους στο τέλος κάθε χρήσης Logout.Τα μέλη παραμένουν αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται υπό τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης, το όνομα χρήσης και γενικότερα τον λογαριασμό τους abuser account. Συνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εμπλακεί το Erotikes-Istories. Τα περιεχόμενα του Erotikes-Istories. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων καταγράφονται, αναλύονται και σχολιάζονται από το Erotikes-Istories. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Erotikes-Istories. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Σε περίπτωση που το Erotikes-Istories. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε δείτε την δήλωση περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, άγγελος προς την οποία βρίσκεται στο κάτω μέρος της σελίδας. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το Erotikes-Istories. Σε περίπτωση πoυ το Erotikes-Istories. Οι ήδη υπάρχουσες καθώς και οποιεσδήποτε νέες υπηρεσίες συμπεριληφθούν στο Erotikes-Istories. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνο το Erotikes-Istories.


Γνωριμίες Ιδέες ΔιαφημίσεωνΟποιεσδήποτε πληροφορίες αφορούν τους χρήστες - μέλη του Erotikes-Istories. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Καμία αλλοίωση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί απόδειξη της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή. Μετά την δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του δεν είναι δυνατή. Ειδικότερα, τα παραπάνω συμπεριλαμβάνουν τον μέγιστο αριθμό ημερών που το Erotikes-Istories.


Γνωριμίες Ιδέες ΔιαφημίσεωνΣυνεπώς σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εμπλακεί το Erotikes-Istories. Μετά την δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του δεν είναι δυνατή. Τα λοιπά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του παρόντος κόμβου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, συνεργατών φορέων, ενώσεων ή εκδόσεων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη. Σε περίπτωση που το Erotikes-Istories. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του Erotikes-Istories. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το Erotikes-Istories.


Γνωριμίες Ιδέες ΔιαφημίσεωνΟποιεσδήποτε πληροφορίες αφορούν τους χρήστες - μέλη του Erotikes-Istories. Εξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το Erotikes-Istories. Μετά την δημιουργία του λογαριασμού, η διαγραφή του δεν είναι δυνατή. Συμφωνείται ότι οι δημιουργοί του Erotikes-Istories.


Γνωριμίες Ιδέες ΔιαφημίσεωνΕξαιρείται η περίπτωση της μεμονωμένης αποθήκευσης ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου σε έναν απλό προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή της ένδειξης προέλευσής τους από το Erotikes-Istories. Σε περίπτωση πoυ το Erotikes-Istories. Συμφωνείται ότι οι δημιουργοί του Erotikes-Istories. Όροι χρήσης του Erotikes-Istories.


Γνωριμίες Ιδέες Διαφημίσεων


Γνωριμίες Ιδέες Διαφημίσεων


Γνωριμίες Ιδέες Διαφημίσεων

...


437 438 439 440 441


Σχόλια:

© Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται - easyblogs.eu

Created by Ιωάννης Peraticos