Νοικοκυρα και προτυπα

ΑΝΆΚΤΗΣΗ ΣΤΟΙΧΕΊΩΝ ΠΡΌΣΒΑΣΗΣ

Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο παραποίηση των αναγνωριστικών στοιχείων των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που προσδιορίζουν τον αποστολέα.Ωστόσο, θα ενημερώνει σχετικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον αρμόδιο Τεχνικό Υπεύθυνο Η ύπαρξη του λογαριασμού και η χρήση της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των παραπάνω. Απαγορεύεται η αποστολή μηνυμάτων που περιέχουν ιούς ή οποιασδήποτε μορφής αρχεία που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα σε λογισμικό ή υπολογιστές. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο παραποίηση των αναγνωριστικών στοιχείων των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που προσδιορίζουν τον αποστολέα. Σε περίπτωση που γίνει μη εξουσιοδοτημένη χρήση λογαριασμού, ο χρήστης πρέπει να ενημερώνει άμεσα τον Τεχνικό Υπεύθυνο του Τμήματος και να κοινοποιεί τη σχετική γνώσεις στο UPnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk upnet. Απαγορεύεται η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων με περιεχόμενο που μπορεί να χαρακτηρισθεί παράνομο αφετηρία της ισχύουσας Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας.


Βήμα 1 - Συλλογή και έλεγχος στοιχείων


Επίσης το περιεχόμενο των μηνυμάτων δεν επιτρέπεται να προσβάλεινα απειλεί, να δυσφημεί και γενικότερα να παρενοχλεί τρίτους. Σε αυτή την περίπτωση θα ενημερώνει τόσο εκ των προτέρων όσο και εκ των υστέρων τον Τεχνικό Υπεύθυνο του Τμήματος με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Το UPnet δεν έχει υποχρέωση να ελέγχει την χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όμως καταγράφει συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία της χρήσης της για λόγους ασφαλείας. Το UPnet διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή και μόνιμα τη χρήση λογαριασμού πρόσβασης στην υπηρεσία, ειδικά σε περιπτώσεις που δεν τηρούνται οι προαναφερόμενοι κανόνες χρήσης της, χωρίς προειδοποίηση του χρήστη του λογαριασμού. Ωστόσο, θα ενημερώνει σχετικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον αρμόδιο Τεχνικό Υπεύθυνο Η ύπαρξη του λογαριασμού και η χρήση της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των παραπάνω. Κανονισμός Κανόνες και όροι χρήσης Οι χρήστες της υπηρεσίας έχουν υποχρέωση να τηρούν τους παρακάτω όρους και κανόνες: Σε περίπτωση που γίνει μη εξουσιοδοτημένη χρήση λογαριασμού, ο χρήστης πρέπει να ενημερώνει άμεσα τον Τεχνικό Υπεύθυνο του Τμήματος και να κοινοποιεί τη σχετική ενημέρωση στο UPnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk upnet.


Ανάκτηση Στοιχείων Πρόσβασης


Υποστήριξη χρηστών


Ωστόσο, θα ενημερώνει σχετικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον αρμόδιο Τεχνικό Υπεύθυνο Η ύπαρξη του λογαριασμού και η χρήση της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των παραπάνω. Το UPnet διατηρεί το δικαίωμα να εισαγάγει περιορισμούς που αφορούν τη χρήση της υπηρεσίας και σχετίζονται με το μέγεθος των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που μπορούν να σταλούν και με τη μέγιστη χωρητικότητα των ηλεκτρονικών θυρίδων αποθήκευσης των μηνυμάτων στους κεντρικούς εξυπηρετητές Οι χρήστες θα ενημερώνονται με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Το UPnet διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει τη λειτουργία σε λογαριασμούς που παραμένουν ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το UPnet διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή και μόνιμα τη χρήση λογαριασμού πρόσβασης στην υπηρεσία, ειδικά σε περιπτώσεις που δεν τηρούνται οι προαναφερόμενοι κανόνες χρήσης της, χωρίς προειδοποίηση του χρήστη του λογαριασμού. Απαγορεύεται η μαζική γραφτό μηνυμάτων καθώς μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες σε υπηρεσίες και δικτυακές συσκευές. Κανονισμός Κανόνες και όροι χρήσης Οι χρήστες της υπηρεσίας έχουν υποχρέωση να τηρούν τους παρακάτω όρους και κανόνες: Απαγορεύεται η γραφτό μηνυμάτων που περιέχουν ιούς ή οποιασδήποτε μορφής αρχεία που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα σε λογισμικό ή υπολογιστές.


Ανάκτηση Στοιχείων Πρόσβασης


Διαχείριση του Λογαριασμού σας Google


Ωστόσο, θα ενημερώνει σχετικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον αρμόδιο Τεχνικό Υπεύθυνο Η ύπαρξη του λογαριασμού και η χρήση της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των παραπάνω. Απαγορεύεται η αποστολή μηνυμάτων που περιέχουν ιούς ή οποιασδήποτε μορφής αρχεία που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα σε λογισμικό ή υπολογιστές. Απαγορεύεται η μαζική αποστολή μηνυμάτων καθώς μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες σε υπηρεσίες και δικτυακές συσκευές. Σε περίπτωση που γίνει μη εξουσιοδοτημένη χρήση λογαριασμού, ο χρήστης πρέπει να ενημερώνει άμεσα τον Τεχνικό Υπεύθυνο του Τμήματος και να κοινοποιεί τη σχετική ενημέρωση στο UPnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk upnet.


Ανάκτηση Στοιχείων Πρόσβασης


Σύνδεση χρήστη


Το UPnet διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή και μόνιμα τη χρήση λογαριασμού πρόσβασης στην υπηρεσία, ειδικά σε περιπτώσεις που δεν τηρούνται οι προαναφερόμενοι κανόνες χρήσης της, χωρίς προειδοποίηση του χρήστη του λογαριασμού. Σε περίπτωση που γίνει μη εξουσιοδοτημένη χρήση λογαριασμού, ο χρήστης πρέπει να ενημερώνει άμεσα τον Τεχνικό Υπεύθυνο του Τμήματος και να κοινοποιεί τη σχετική ενημέρωση στο UPnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk upnet. Το UPnet διατηρεί το δικαίωμα να εισαγάγει περιορισμούς που αφορούν τη χρήση της υπηρεσίας και σχετίζονται με το μέγεθος των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που μπορούν να σταλούν και με τη μέγιστη χωρητικότητα των ηλεκτρονικών θυρίδων αποθήκευσης των μηνυμάτων στους κεντρικούς εξυπηρετητές Οι χρήστες θα ενημερώνονται με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Το UPnet διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει τη λειτουργία σε λογαριασμούς που παραμένουν ανενεργοί για μεγάλο χρονικό άβυσσος. Ωστόσο, θα ενημερώνει σχετικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον αρμόδιο Τεχνικό Υπεύθυνο Η ύπαρξη του λογαριασμού και η χρήση της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των παραπάνω. Απαγορεύεται η αποστολή μηνυμάτων που περιέχουν ιούς ή οποιασδήποτε μορφής αρχεία που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα σε λογισμικό ή υπολογιστές.


Ανάκτηση Στοιχείων Πρόσβασης


Δημοφιλή άρθρα


Απαγορεύεται η αποστολή μηνυμάτων που περιέχουν ιούς ή οποιασδήποτε μορφής αρχεία που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα σε λογισμικό ή υπολογιστές. Κανονισμός Κανόνες και όροι χρήσης Οι χρήστες της υπηρεσίας έχουν υποχρέωση να τηρούν τους παρακάτω όρους και κανόνες: Απαγορεύεται η γραφτό ηλεκτρονικών μηνυμάτων με περιεχόμενο που μπορεί να χαρακτηρισθεί παράνομο βάση της ισχύουσας Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Το UPnet διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή και μόνιμα τη χρήση λογαριασμού πρόσβασης στην υπηρεσία, ειδικά σε περιπτώσεις που δεν τηρούνται οι προαναφερόμενοι κανόνες χρήσης της, χωρίς προειδοποίηση του χρήστη του λογαριασμού. Το UPnet διατηρεί το δικαίωμα να εισαγάγει περιορισμούς που αφορούν τη χρήση της υπηρεσίας και σχετίζονται με το μέγεθος των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που μπορούν να σταλούν και με τη μέγιστη χωρητικότητα των ηλεκτρονικών θυρίδων αποθήκευσης των μηνυμάτων στους κεντρικούς εξυπηρετητές Οι χρήστες θα ενημερώνονται με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Το UPnet διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει τη λειτουργία σε λογαριασμούς που παραμένουν ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ωστόσο, θα ενημερώνει σχετικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον αρμόδιο Τεχνικό Υπεύθυνο Η ύπαρξη του λογαριασμού και η χρήση της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη έγκριση από το χρήστη των παραπάνω. Απαγορεύεται η μαζική αποστολή μηνυμάτων καθώς μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες σε υπηρεσίες και δικτυακές συσκευές. Σε αυτή την περίπτωση θα ενημερώνει τόσο εκ των προτέρων όσο και εκ των υστέρων τον Τεχνικό Υπεύθυνο του Τμήματος με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Το UPnet δεν έχει υποχρέωση να ελέγχει την χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όμως καταγράφει συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία της χρήσης της για λόγους ασφαλείας. Επίσης το περιεχόμενο των μηνυμάτων δεν επιτρέπεται να προσβάλει , να απειλεί, να δυσφημεί και γενικότερα να παρενοχλεί τρίτους.


Ανάκτηση Στοιχείων Πρόσβασης

Απαγορεύεται η αποστολή μηνυμάτων που περιέχουν ιούς ή οποιασδήποτε μορφής αρχεία που μπορούν να δημιουργήσουν προβλήματα σε λογισμικό ή υπολογιστές. Κανονισμός Κανόνες και όροι χρήσης Οι χρήστες της υπηρεσίας έχουν υποχρέωση να τηρούν τους παρακάτω όρους και κανόνες: Απαγορεύεται η μαζική αποστολή μηνυμάτων καθώς μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες σε υπηρεσίες και δικτυακές συσκευές. Ωστόσο, θα ενημερώνει σχετικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον αρμόδιο Τεχνικό Υπεύθυνο Η ύπαρξη του λογαριασμού και η χρήση της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή από το χρήστη των παραπάνω. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο παραποίηση των αναγνωριστικών στοιχείων των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που προσδιορίζουν τον αποστολέα. Απαγορεύεται η αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων με περιεχόμενο που μπορεί να χαρακτηρισθεί παράνομο βάση της ισχύουσας Ελληνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Επίσης το περιεχόμενο των μηνυμάτων δεν επιτρέπεται να προσβάλεινα απειλεί, να δυσφημεί και γενικότερα να παρενοχλεί τρίτους. Το UPnet διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει προσωρινά ή και μόνιμα τη χρήση λογαριασμού πρόσβασης στην υπηρεσία, ειδικά σε περιπτώσεις που δεν τηρούνται οι προαναφερόμενοι κανόνες χρήσης της, χωρίς προειδοποίηση του χρήστη του λογαριασμού. Το UPnet διατηρεί το δικαίωμα να εισαγάγει περιορισμούς που αφορούν τη χρήση της υπηρεσίας και σχετίζονται με το μέγεθος των ηλεκτρονικών μηνυμάτων που μπορούν να σταλούν και με τη μέγιστη χωρητικότητα των ηλεκτρονικών θυρίδων αποθήκευσης των μηνυμάτων στους κεντρικούς εξυπηρετητές Οι χρήστες θα ενημερώνονται με σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Το UPnet διατηρεί το δικαίωμα να αναστέλλει τη λειτουργία σε λογαριασμούς που παραμένουν ανενεργοί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που γίνει μη εξουσιοδοτημένη χρήση λογαριασμού, ο χρήστης πρέπει να ενημερώνει άμεσα τον Τεχνικό Υπεύθυνο του Τμήματος και να κοινοποιεί τη σχετική ενημέρωση στο UPnet στην ηλεκτρονική διεύθυνση helpdesk upnet. Σε αυτή την περίπτωση θα ενημερώνει τόσο εκ των προτέρων όσο και εκ των υστέρων τον Τεχνικό Υπεύθυνο του Τμήματος με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Το UPnet δεν έχει υποχρέωση να ελέγχει την χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, όμως καταγράφει συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία της χρήσης της για λόγους ασφαλείας.Video: Η στιγμή που Κινέζοι χάκερς ρίχνουν το Facebook
Ανάκτηση Στοιχείων Πρόσβασης

...


59 60 61 62 63


Σχόλια:

© Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται - easyblogs.eu

Created by Ιωάννης Peraticos