Νοικοκυρα και προτυπα

ΔΙΠΛΌ ΓΝΩΡΙΜΊΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎ

Και αυτός ακόμη ο Χίτλερ έχει αναγνωρίσει μερικά από τα μεγάλα λάθη του, που οδήγησαν στην ήττα του, μην παραλείποντας να κάνει υπαινιγμό για την ενόχληση που του προκάλεσε η Ελλάδα.Ο ναός του Διός της Νεμέας 2. Αυτό δεν αποδεικνύει τίποτε περισσότερο από την αντίληψη που υπήρχε στις πρωτεύουσες των δύο βασικών χωρών του Άξονα, ότι η Ελλάδα θα έπρεπε να κυβερνηθεί από ελληνική πολιτική κυβέρνηση, η οποία θα καθιστούσε την Ελλάδα δορυφόρο κράτος χωρίς πλήρη στρατιωτική κατοχή. Όταν το έμαθε ο Αλέξανδρος εξεπλάγη δια το παράδοξον… θυσίασε στους αποτρόπαιους θεούς, αλλά ήταν όλος άγχος και έφερε στο νου του την προφητεία των Χαλδαίων και τους φιλοσόφους που τον έπεισαν να μπει στην Βαβυλώνα κατέκρινε την δε τέχνη των Χαλδαίων και την αγχίνοια εθάυμαζε και βλαστημούσε όσους με ευφυολογήματα περί πεπρωμένου μίλησαν» Διοδ. Ευρισκόμενος ο Λούβαρις με τον Καραπατέα στο γραφείο του, χτύπησε το τηλέφωνο και μίλησε με τον στρατηγό Μπάκο, τον οποίο δεν γνώριζε μέχρι τότε προσωπικά. Ο Περίεργος Θάνατος του. Ο τάφος του Μ. Απόψεις ότι θα έπρεπε το οιοδήποτε, τότε, ελληνικό κυβερνητικό σχήμα να τεθεί υπό την σκέπη της Εκκλησίας, ή να συγκροτηθεί αποκλειστικά από στελέχη της διοίκησης, ελέγχονται άνευ αξίας ιδιαίτερης, αφού και έτσι ελληνική κυβέρνηση θα ανεδεικνύετο, μάλιστα δε από πρόσωπα, είτε χωρίς γνώση κυβερνητικών ζητημάτων, είτε χωρίς ιδιαίτερο κοινωνικό βάρος.


ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ


Διευθύνσεως Δημοσίου Λογιστικού Π. Εκείνος έκανε ό,τι του υπαγόρευσε η συνείδησή του στην ώρα αυτή, προφανώς δε ανεξάρτητα από το υπηρεσιακό καθήκον του, αλλά φαίνεται ότι δεν έγινε αντιληπτός, όπως προκύπτει από τη συνέχεια των αναμνήσεών του: Ποιός και για ποιούς λόγους διέδωσε όλα αυτά τα ψεύδη, περί υποτιθεμένων κλοπών και καταστροφών στην Ελλάδα, συκοφαντώντας την ελληνική αποστολή; Δεύτερον: Εδέχθη μόνον εξάωρον επιβράδυνσιν της συγκροτήσεώς της. Η σύνθεσή της είχε σχεδόν διαμορφωθεί, έπειτα από τις επαφές που είχε πραγματοποιήσει εκείνη την ημέρα. Αφίνει να φαντασθή κανείς πολλά και κατά την περίπτωσιν αυτήν μάλλον κακά παρά καλά. Ούτως ή άλλως, επιδιωκόταν ώστε η Ελλάδα να αλλάξει εξωτερικούς προσανατολισμούς και να οδηγηθεί εκουσίως στον Άξονα. Αν πράγματι πέθανε από φυσιολογικό θάνατο ή αν τον δηλητηρίασαν ορισμένοι μέσα στην βασιλική σκηνή του!.. Οι Έλληνες άργησαν πολύ να σκεφτούν το ενδεχόμενο δηλητηριασμού του βασιλιά τους: Ισοκράτης, Β΄ και Γ΄ επιστολαί πρώτη και δεύτερη προς Φίλιππον σελ.


Διπλό Γνωριμίες Οργανισμού


Διπλό Γνωριμίες Οργανισμού


Video: GoosebumpsΟι Έλληνες άργησαν πολύ να σκεφτούν το ενδεχόμενο δηλητηριασμού του βασιλιά τους: Την επόμενη μέρα, πάλι λούζεται και να εκτελεστούν οι προβλεπόμενες θυσίες. Αλλά δεν ήταν μόνο το τεχνικό ζήτημα για τον σχηματισμό της κυβέρνησης. Είναι αξιοσημείωτο ότι ενώ η Ιταλία ήταν εκείνη που είχε θέσει στόχο την Ελλάδα, δεν υπήρχαν ιταλόφιλοι για να στοιχισθούν το ευδία του και να επιχειρήσουν ανατροπή της κυβέρνησης. Ο νικημένος όλους όσους αμφισβήτησαν την εξουσία του και θα έχουν επεκτείνει την κυριαρχία του στην Ινδία και τα εδάφη άπω, αν ο στρατός του δεν είχε εμπόδισε, αναγκάζοντάς τον να εγκαταλείψει τα σχέδιά του να συνεχίζουν την πορεία του προς τα ανατολικά. Κατά την γνώμην μου έπρεπε να μεταβληθή, διότι δεν ήτο ορθόν να θιγή ο Βασιλεύς, ο οποίος εσυμβόλιζε την ιδέαν της ελευθέρας Ελλάδος. Ταινίες που έχουν γυριστεί με θέμα τον Αλέξανδρο: Ο Γερμανός άγγελος παρείχε διαβεβαιώσεις περί του προσωρινού της βουλγαρικής κατοχής, επιβληθείσης, ως έλεγεν, εκ της πολεμικής διά την Γερμανίαν ανάγκης, αλλά και δεν ανελάμβανε διά λογαριασμόν της Κυβερνήσεώς του την ην ημείς εζητούμεν να αναλάβη υποχρέωσιν. Αλλά και άλλοι παρά των δύο στρατηγών εκλήθησαν τηλεφωνικώς. Παρ' όλα αυτά όρισε διάδοχός του να είναι ο «κράτιστος». Τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και προσωρινώς της Αγορανομίας θα ανετίθεντο εις εμέ.


...


805 806 807 808 809


Σχόλια:


28.01.2018 : 16:18 Zulkigami:

Είμαι μέσα!

© Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται - easyblogs.eu

Created by Ιωάννης Peraticos