Νοικοκυρα και προτυπα

ΧΡΟΝΟΛΟΓΏΝΤΑΣ ΒΡΑΒΕΊΑ ΙΣΤΟΛΌΓΙΟ

Τα διπλότυπα διαγράφονται πλέον αυτόματα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.Αν ένας χρήστης έχει το ρόλο ασφαλείας Υπευθύνου παιχνιδιού στο Dynamicsπροβιβάζεται σε υπεύθυνο παιχνιδιού στο Gamification και μπορεί να συνεχίσει να δημιουργεί και να επεξεργάζεται KPI στο Dynamics Παρουσιάζεται η Συμπεριφορά βαθμολογίας, μια επιλογή για τη ρύθμιση του χρόνου κατά τον οποίο απονέμονται βαθμοί για ένα δεδομένο ΚΡΙ. Αντί για την πύλη web του Gamification, η διαχείριση των ρόλων ασφαλείας για τους χρήστες γίνεται πλέον με τον ίδιο τρόπο που γίνεται στο Dynamics Customer Engagement. Από προεπιλογή, οι βαθμοί απονέμονται αδιάκοπα με βάση την τρέχουσα κατάσταση της καρτέλας. Τα διπλότυπα διαγράφονται πλέον αυτόματα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Διαθέσιμοι ρόλοι ασφαλείας Οι διαχειριστές μπορούν πλέον να συνδέουν πολλούς οργανισμούς του Dynamics online από τον ίδιο μισθωτή Administrative centre στην ίδια πύλη web του Gamification. Εάν είστε νέος χρήστης του Gamification, ανατρέξτε στο θέμα Διατηρείτε τους υπαλλήλους σας ενεργούς και παραγωγικούς χρησιμοποιώντας το Gamification.


still… all about cinema


Οι υπεύθυνοι παιχνιδιού και οι παίκτες μπορούν να επιλέγουν τον οργανισμό, όταν επιλέγουν το παιχνίδι με το οποίο θέλουν να εργαστούν. Για τον προβιβασμό ενός χρήστη σε ρόλο προμηθευτή στο Gamification, απαιτείται η ανάθεση του ρόλου Άλικος διαχειριστής ή Διαχειριστής υπηρεσίας Dynamics στον χρήστη στο Κέντρο διαχείρισης του Dynamics από έναν καθολικό διαχειριστή του Dynamics Παρουσιάζεται μια συνθήκη βαθμολογίας για ΚΡΙ, οι Ρυθμίσεις διαφοράς, που βασίζεται στη διαφορά ανάμεσα δύο χαρακτηριστικών. Ακολουθεί μια λίστα των δυνατοτήτων που έχουμε προσθέσει ή ενημερώσει και μια λίστα των προβλημάτων που έχουμε επιλύσει.


Χρονολογώντας Βραβεία Ιστολόγιο


Ενημέρωση 2017.05


Για τον προβιβασμό ενός χρήστη σε ρόλο προμηθευτή στο Gamification, απαιτείται η ανάθεση του ρόλου Καθολικός διαχειριστής ή Διαχειριστής υπηρεσίας Dynamics στον χρήστη στο Αγγρίφι διαχείρισης του Dynamics από έναν καθολικό διαχειριστή του Dynamics Διαθέσιμοι ρόλοι ασφαλείας Οι διαχειριστές μπορούν πλέον να συνδέουν πολλούς οργανισμούς του Dynamics online από τον ίδιο μισθωτή Administrative centre στην ίδια πύλη web του Gamification. Από προεπιλογή, οι βαθμοί απονέμονται αδιάκοπα με βάση την τρέχουσα κατάσταση της καρτέλας. Αν ένας χρήστης έχει το ρόλο ασφαλείας Υπευθύνου παιχνιδιού στο Dynamicsπροβιβάζεται σε υπεύθυνο παιχνιδιού στο Gamification και μπορεί να συνεχίσει να δημιουργεί και να επεξεργάζεται KPI στο Dynamics Οι κονκάρδες και τα βραβεία βασίζονται στο προφίλ του παίκτη και είναι κοινά για όλους τους συνδεδεμένους οργανισμούς.


Χρονολογώντας Βραβεία Ιστολόγιο


Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα


Παρουσιάζεται μια συνθήκη βαθμολογίας για ΚΡΙ, οι Ρυθμίσεις διαφοράς, που βασίζεται στη αντίβαλμα μεταξύ δύο χαρακτηριστικών. Από προεπιλογή, οι βαθμοί απονέμονται πάντα με βάση την τρέχουσα κατάσταση της καρτέλας. Επιλυμένα προβλήματα Βελτιώθηκε η αξιοπιστία του συγχρονισμού δεδομένων χρήστη μεταξύ του Dynamics και του Gamification. Με αυτόν τον τρόπο διατηρείται μια κοινή εμπειρία ανάμεσα οργανισμών. Τα διπλότυπα διαγράφονται πλέον αυτόματα για την αντιμετώπιση του προβλήματος.


Χρονολογώντας Βραβεία Ιστολόγιο


Χρονολογώντας Βραβεία Ιστολόγιο


Χρονολογώντας Βραβεία Ιστολόγιο


ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ


Βελτιώθηκε η αξιοπιστία της αποστολής δεδομένων KPI στο Gamification. Διαθέσιμοι ρόλοι ασφαλείας Οι διαχειριστές μπορούν πλέον να συνδέουν πολλούς οργανισμούς του Dynamics online από τον ίδιο μισθωτή Office στην ίδια πύλη web του Gamification. Οι υπεύθυνοι παιχνιδιού και οι παίκτες μπορούν να επιλέγουν τον οργανισμό, όταν επιλέγουν το παιχνίδι με το οποίο θέλουν να εργαστούν. Παρουσιάζεται μια συνθήκη βαθμολογίας για ΚΡΙ, οι Ρυθμίσεις διαφοράς, που βασίζεται στη διαφορά ανάμεσα δύο χαρακτηριστικών. Εάν είστε νέος χρήστης του Gamification, ανατρέξτε στο θέμα Διατηρείτε τους υπαλλήλους σας ενεργούς και παραγωγικούς χρησιμοποιώντας το Gamification. Από προεπιλογή, οι βαθμοί απονέμονται πάντα με βάση την τρέχουσα κατάλογος της καρτέλας. Παρουσιάζεται η Συμπεριφορά βαθμολογίας, μια επιλογή για τη ρύθμιση του χρόνου κατά τον οποίο απονέμονται βαθμοί για ένα δεδομένο ΚΡΙ. Ακολουθεί μια λίστα των δυνατοτήτων που έχουμε προσθέσει ή ενημερώσει και μια λίστα των προβλημάτων που έχουμε επιλύσει. Ενημερώθηκε η εμπειρία για τη Ρύθμιση παιχνιδιού και για τη δημιουργία και την επεξεργασία Τηλεόρασης ροής. Τα διπλότυπα διαγράφονται πλέον αυτόματα για την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ενεργοποίηση του Gamification στο Dynamics Παρουσιάζεται ένας τύπος KPI, η Παρακολούθηση δραστηριότητας χρήστη, για την απονομή βαθμών με βάση τη δραστηριότητα ενός χρήστη στο Dynamics Τα δύο βασικά στοιχεία του Gamification είναι η λύση, η οποία εγκαθίσταται από το AppSource και είναι ενσωματωμένη στο Dynamics , και η πύλη web , όπου βρίσκεται όλη η διασκέδαση.


Χρονολογώντας Βραβεία Ιστολόγιο

Ενεργοποίηση του Gamification στο Dynamics Παρουσιάζεται ένας τύπος KPI, η Παρακολούθηση δραστηριότητας χρήστη, για την απονομή βαθμών με βάση τη δραστηριότητα ενός χρήστη στο Dynamics Ενημερώθηκε η εμπειρία για τη Ρύθμιση παιχνιδιού και για τη δημιουργία και την επεξεργασία Τηλεόρασης ροής. Εάν είστε νέος χρήστης του Gamification, ανατρέξτε στο θέμα Διατηρείτε τους υπαλλήλους σας ενεργούς και παραγωγικούς χρησιμοποιώντας το Gamification. Οι κονκάρδες και τα βραβεία βασίζονται στο προφίλ του παίκτη και είναι κοινά για όλους τους συνδεδεμένους οργανισμούς. Από προεπιλογή, οι βαθμοί απονέμονται πάντα με βάση την τρέχουσα κατάλογος της καρτέλας. Με αυτόν τον τρόπο διατηρείται μια κοινή εμπειρία μεταξύ οργανισμών. Αντί για την πύλη web του Gamification, η διαχείριση των ρόλων ασφαλείας για τους χρήστες λαχαίνει πλέον με τον ίδιο τρόπο που γίνεται στο Dynamics Customer Engagement. Ακολουθεί μια λίστα των δυνατοτήτων που έχουμε προσθέσει ή ενημερώσει και μια κατάλογος των προβλημάτων που έχουμε επιλύσει. Επιλυμένα προβλήματα Τα διπλότυπα σε καρτέλες δεδομένων παικτών προκαλούσαν ορισμένες φορές πρόβλημα με μια εργασία συνάθροισης. Βελτιώθηκε η αξιοπιστία της αποστολής δεδομένων KPI στο Gamification. Παρουσιάζεται μια συνθήκη βαθμολογίας για ΚΡΙ, οι Ρυθμίσεις διαφοράς, που βασίζεται στη διαφορά ανάμεσα δύο χαρακτηριστικών.


...


1781 1782 1783 1784 1785


Σχόλια:

© Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται - easyblogs.eu

Created by Ιωάννης Peraticos