Νοικοκυρα και προτυπα

ΨΙΛΗ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΡΠΙΑ

Εάν κατά τη σύσταση της επικαρπίας τοακίνητο είναιήδη ασφαλισµένο, υποχρεούστε να πληρώνετε ταασφάλιστρα που αντιστοιχούν στον χρόνο της επικαρπίας µε βάση τους όρους της ασφαλιστικής σύµβασης.Η επικαρπία τώρα, είναι ένα περιορισμένο και μάλιστα προσωπικού χαρακτήρα, εμπράγματο δικαίωμα, το οποίο παρέχει στον επικαρπωτή, την εξουσία να χρησιμοποιεί και να "καρπώνεται" τα οφέλη, από ένα αντικείμενο, κινητό ή ακίνητο! Πάντως, απλή παραχώρηση άσκησηςτης επικαρπίας για όσο χρόνο διαρκεί αυτή είναι δυνατή και χωρίς συµφωνία του ψιλού κυρίου. Εάνεκείνος αποβιώσει πριν από εσάς, η επικαρπία θα αποσβεσθεί και θα ενωθεί µε την ψιλή κυριότητα, ενώ εσείς δεν θα έχετε πλέον κανένα δικαίωµα στο ακίνητο. Επικαρπία Αορίστου Χρόνου Ισόβια Η επικαρπία αορίστου χρόνου μεταβιβάζεται με χαριστική πράξη δηλαδή με δωρεά ή γονική παροχή. Ο επικαρπωτής πληρώνει για το μερίδιο που του αντιστοιχεί και ο ψιλός κύριος για το δικό του.


ψιλη κυριοτητα και επικαρπια


ψιλη κυριοτητα και επικαρπια


Video: Λάρισα Στην παγίδα της εφορίας 211017Εσείς δηλαδή,ως ψιλός κύριος, διατηρείτε την εξουσία να προβείτε σε πώληση ή δωρεά του διαµερίσµατος ή ακόµη και να το υποθηκεύσετε. Μέρος του έτους λογίζεται ως ολόκληρο, ακέραιο, έτος. Τα δικαστήριά µας, στηριζόµενα στο γράµµα τουνόµου, εµµένουν στην άποψη ότι διαθήκες, όπως η συγκεκριµένη, πρέπεινα θεωρούνται µερικώςάκυρες, στοµέτρο πουπροσβάλλουν τη νόµιµη µοίρα δηλαδή το ελάχιστο εκείνο απόκομμα της κληρονοµιάς που πρέπει υποχρεωτικά να λάβει κάθεαναγκαίος κληρονόµος τόσο του συζύγου όσο καιτων τέκνων. Έπειτα τον θάνατο του γονιού η επικαρπία και η ψιλή κυριότητα ενώνονταν και πάλι χωρίς να προκύψει φόρος κληρονομιάς. Άρα το ακίνητο ανήκει: Σε αυτή την περίπτωση εσείς θα έχετε την εξουσία κάρπωσης και χρήσης, αλλά η κόρη σας θα έχει την εξουσία διάθεσης του διαµερίσµατος. Από ποια άποψηµε συµφέρει αυτό; Οι λόγοι για τους οποίους συµφέρει και προτιµάται συνήθως η γονική παροχή της ψιλής αντίτης πλήρους κυριότητας µε παρακράτηση τηςεπικαρπίας εκ µέρους του γονέα είναι οι εξής: Διαδοχική Ισόβιος Επικαρπία Η επικαρπία αυτή συνιστάται αδιαίρετα υπέρ πολλών προσώπων και εξαρτάται από τη ζωή τους. Διαδοχική Επικαρπία Είναι η επικαρπία που μεταβιβάζεται από τον ένα στον άλλο με εντολή του μεταβιβάζοντος ή με διαθήκη του θανόντος. Αυτή η πρακτική, είχε πολλά πλεονεκτήματα μέχρι τώρα καθώς: Στην περίπτωση αυτή η αξία της επικαρπίας ευρίσκεται ως ποσοστό της αξίας της πλήρους κυριότητος. Ο επικαρπωτής πληρώνει για το αποστολή που του αντιστοιχεί και ο ψιλός κύριος για το δικό του.ψιλη κυριοτητα και επικαρπια


Translate // Μετάφραση


Εάν κατά τη σύσταση της επικαρπίας τοακίνητο είναιήδη ασφαλισµένο, υποχρεούστε να πληρώνετε ταασφάλιστρα που αντιστοιχούν στον χρόνο της επικαρπίας µε αφετηρία τους όρους της ασφαλιστικής σύµβασης. Αυτή η πρακτική, είχε πολλά πλεονεκτήματα μέχρι τώρα καθώς: Διαδοχική Ισόβιος Επικαρπία Η επικαρπία αυτή συνιστάται αδιαίρετα υπέρ πολλών προσώπων και εξαρτάται από τη ζωή τους. Αυτό σηµαίνει ότι θα µπορεί π. Πάντως, απλή παραχώρηση άσκησηςτης επικαρπίας για όσο χρόνο διαρκεί αυτή είναι δυνατή και χωρίς συµφωνία του ψιλού κυρίου. Το ΒΑΣΙΚΟ χαρακτηριστικό της επικαρπίας, είναι ότι, κατά κανόνα, λόγω του προσωπικού της χαρακτήρα συνήθως, μεταξύ συζύγων ή συγγενώνείναι αμεταβίβαστη και παύει με το θάνατο του δικαιούχου δεν κληρονομείται δηλαδή και ΜΟΝΟ, αν έχει ρητά οριστεί, πως μπορεί να μεταβιβαστεί ή να κληρονομηθεί, ισχύει το αντίθετο!


ψιλη κυριοτητα και επικαρπια


Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου


Η επικαρπία συνιστάται με συμφωνία, συνήθως εν ζωή, οπότε απαιτείται συμβολαιογραφική πράξη και μεταγραφή αυτής, αρμοδίως υποθηκοφυλακείο, κτηματολόγιοαν αφορά σε ακίνητο, είτε με διάταξη τελευταίας βουλήσεως διαθήκη. Η επικαρπία μεταβιβάζεται, και θα μεταβιβαστεί στην κόρη σας όταν ο έχων την επικαρπία τη μεταβιβάσει οικειοθελώς ή μέσω κληρονομιάς. Σε όλες τις περιπτώσεις, το κοινό στοιχείο, είναι πως ο επικαρπωτής, παίρνει τα οφέλη, από ένα πράγμα, που όμως δεν του ανήκει, κατά κυριότητα, ανήκει στον ψιλό κύριο και έτσι δεν μπορεί να κάνει ό,τι και ο απαραίτητος π. Σε ακίνητο στην Καλαμαριά, 80 τ. Έπειτα τον θάνατο του γονιού η επικαρπία και η ψιλή κυριότητα ενώνονταν και πάλι χωρίς να προκύψει φόρος κληρονομιάς.


ψιλη κυριοτητα και επικαρπια


ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ


Το ΒΑΣΙΚΟ χαρακτηριστικό της επικαρπίας, είναι ότι, κατά κανόνα, λόγω του προσωπικού της χαρακτήρα συνήθως, μεταξύ συζύγων ή συγγενώνείναι αμεταβίβαστη και παύει με το θάνατο του δικαιούχου δεν κληρονομείται δηλαδή και ΜΟΝΟ, αν έχει ρητά οριστεί, πως μπορεί να μεταβιβαστεί ή να κληρονομηθεί, ισχύει το αντίθετο! Ο γονιός εξακολουθούσε να έχει τον πλήρη έλεγχο του ακινήτου καθώς ο επικαρπωτής διατηρεί το προνόμιο της οίκησης ακόμη και της είσπραξης του όποιου εισοδήματος θα μπορούσε να προκύψει από την εκμετάλλευση του ακινήτου. Έπειτα τον θάνατό σας, τα περιουσιακά αυτά στοιχεία θα αποκτηθούν αναγκαστικά από τατέκνα του θανόντος συζύγου σας καιόχι από τουςδικούς σας κληρονόµους. Οταν πεθαίνει ο τελευταίος από τους επικαρπωτές τότε το ποσοστό για τον υπολογισμό της αξίας της επικαρπίας που θα μεταβιβασθεί στον ψιλό κύριο, ορίζεται με την ηλικία του νεότερου από τους επικαρπωτές. Σε αντίθεση µε τηµεταβίβαση της επικαρπίας, κατάτην παραχώρηση τηςάσκησής τηςπαραµένετε εσείς ο επικαρπωτής.
...


1700 1701 1702 1703 1704


Σχόλια:


14.12.2018 : 08:25 Megor:

Πολύ ευχάριστος σύντροφος

© Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται - easyblogs.eu

Created by Ιωάννης Peraticos