Νοικοκυρα και προτυπα

ΓΝΩΡΙΜΊΕΣ ΟΜΆΔΩΝ ΑΊΜΑΤΟΣ

Συνεπώς, η ομάδα Α μπορεί να λάβει αίμα μόνο από άτομα των ομάδων Α ή Ο με την Α να προτιμάταικαι μπορούν να δώσουν αίμα σε άτομα των ομάδων Α ή ΑΒ.Η ύπαρξη των ομάδων αυτών οφείλεται στην παρουσία τριών αλληλόμορφων γονιδίων, ο αρμονία των οποίων κάθε φορά ελέγχει και την παρουσία συγκεκριμένων συγκολλητινογόνων. Έτσι, αν στην επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων ενός ατόμου υπάρχει το αντιγόνο Ατο άτμητο αυτό ανήκει στην ομάδα Α. Αν μια μονάδα αίματος είναι ασυμβίβαστη στη μετάγγιση αίματος ανάμεσα σε ένα δότη και τον λήπτη, είναι πιθανό να συμβεί μια σοβαρή οξεία αιμολυτική αντίδραση με αιμόλυση καταστροφή ερυθρών αιμοσφαιρίωννεφρική έλλειψη και κυκλοφορικό σοκκατάσταση που μπορεί πιθανά να οδηγήσει στο θάνατο. Οι στρατιώτες των Waffen-SS που πολεμούσαν στην πρώτη γραμμή κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου είχαν τατουάζ όπου αναγραφόταν η ομάδα αίματος. Κύρια συμπτώματα της οξείας αιμολυτικής αντίδρασης που μπορεί να συμβεί κατά τη διάρκεια μετάγγισης λόγω της ασυμβατότητας των ομάδων αίματος δότη και λήπτη. Επικοινωνία Ομάδες αίματος Κάθε άνθρωπος ανήκει σε μία από τις οκτώ ομάδες αίματος. Αιμολυτική νόσος των νεογνών:


Γνωριμίες Ομάδων Αίματος


Γνωριμίες Ομάδων Αίματος


Γνωριμίες Ομάδων Αίματος


blood cell


Επομένως, ένα άτομο με ομάδα αίματος ΑΒ μπορεί να λάβει αίμα από κάθε ομάδα με την ΑΒ να είναι προτιμότερηαλλά δεν μπορεί να δώσει αίμα είτε σε Α ή Β ομάδα. Στο πλάσμα του αίματος των ατόμων της ομάδας Α περιέχεται αντίσωμα του αντιγόνου Β συγκολλητίνη αντι - Β. Εσύ ξέρεις τι ομάδα αίματος είσαι ; Ο έλεγχος των ομάδων αίματος Ο προσδιορισμός της ομάδας αίματος στο σύστημα ΑΒΟ γίνεται με τη συσχέτιση ορατών συγκολλήσεων που παρατηρούνται όταν αναμιγνύεις πλάσμα, το υγρό συστατικό του αίματος, με ερυθρά αιμοσφαίρια, τα κύτταρα που μεταφέρουν οξυγόνο. Επομένως η αιμοδοσία δεν είναι σωτήρια μόνο για όποιον χρειάζεται αίμα, αλλά μπορεί να ωφελήσει σημαντικά και την υγεία του αιμοδότη με την έγκαιρη διάγνωση τυχόν λοιμώξεων ή άλλων νοσημάτων. Οι μονάδες συμπυκνωμένων ερυθρών κυττάρων γίνονται με την αφαίρεση όσου μέρους του πλάσματος είναι δυνατόν από ολόκληρες μονάδες αίματος.


Γνωριμίες Ομάδων Αίματος


Συνολικές αναγνώσεις


Μύθοι και αλήθειες 1. Αντίστοιχα στο πλάσμα του αίματος των ατόμων της ομάδας Β περιέχεται αντίσωμα του αντιγόνου Α συγκολλητίνη αντι - Α. Συνεπώς, ένα άτομο  ομάδας O μπορεί να λάβει αίμα μόνο ίδιας ομάδας ομάδα Οαλλά μπορούν να δώσουν αίμα σε άτομα κάθε ομάδας αίματος ΑΒΟ δηλ. Η ύπαρξη των ομάδων αυτών οφείλεται στην παρουσία τριών αλληλόμορφων γονιδίων, ο αρμονία των οποίων κάθε φορά ελέγχει και την παρουσία συγκεκριμένων συγκολλητινογόνων. Για το λόγο αυτό παρέχονται πληροφορίες και οδηγίες στους υποψήφιους αιμοδότες πριν δώσουν αίμα. Οι ομάδες αίματος κληρονομούνται, επομένως συντροφεύουν τη ζωή του κάθε ατόμου από τη γέννηση μέχρι το θάνατο και είναι γενετικά καθορισμένες. Τα ερυθρά αυτών των ανθρώπων δεν έχουν το Α και Β αντιγόνο και για αυτό το αίμα τους μπορεί να δοθεί σε οποιονδήποτε ασθενή ανεξαρτήτως της ομάδας του.


Γνωριμίες Ομάδων Αίματος


Πίνακας περιεχομένων


Τα άτομα της ομάδας αίματος ΑΒ δεν φέρουν στο πλάσμα του αίματός τους τις αντίστοιχες συγκολλητίνες, ενώ τα άτομα της ομάδας Ο έχουν στο πλάσμα του αίματός τους και τις δυο αυτές συγκολλητίνες. Αυτό μπορεί να συμβεί αν κάποια από τα κύτταρα αίματος του εμβρύου περάσουν στην κυκλοφορία του αίματος της μητέρας π. Αντίστοιχα στο πλάσμα του αίματος των ατόμων της ομάδας Β περιέχεται αντίσωμα του αντιγόνου Α συγκολλητίνη αντι - Α. Εικόνα συμβατότητας ερυθροκυττάρων [60] [61] Δέκτης[1]. Το θέμα επιμελήθηκε η Επιστημονική Ομάδα του Medis.


Γνωριμίες Ομάδων Αίματος

...


1659 1660 1661 1662 1663


Σχόλια:

© Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται - easyblogs.eu

Created by Ιωάννης Peraticos