Νοικοκυρα και προτυπα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΑ ΑΝΑΦΟΡΆΣ

Στο γράφημα Χώρος αποθήκευσης, μπορείτε να κάνετε κλικ στα στοιχεία Χώρος αποθήκευσης που εκχωρήθηκε ή Χώρος αποθήκευσης που καταναλώθηκε.Ο Χώρος αποθήκευσης που χρησιμοποιείται MB είναι η άγνοια του χώρου αποθήκευσης που χρησιμοποιείται αυτή τη άνεση στην τοποθεσία. Η άλλαγμα της επιλογής σας δεν αλλάζει τις πληροφορίες στον πίνακα με πλέγμα. Μια δραστηριότητα αρχείων ενδέχεται να εκτελεστεί πολλές φορές για ένα μεμονωμένο αρχείο, αλλά θα υπολογιστεί μόνο ως ένα ενεργό αρχείο. Με αυτή την ενέργεια εξάγονται τα δεδομένα για όλες τις τοποθεσίες και μπορείτε να κάνετε απλή ένταξη και φιλτράρισμα για περαιτέρω ανάλυση. Ένα αρχείο θεωρείται ενεργό εάν έχει αποθηκευτεί, συγχρονιστεί, τροποποιηθεί ή τεθεί σε κοινή χρήση μέσα στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Εάν οι πολιτικές του οργανισμού σας δεν επιτρέπουν την προβολή αναφορών με αναγνωρίσιμες πληροφορίες χρήστη, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση προστασίας προσωπικών δεδομένων για όλες αυτές τις αναφορές. Τα Ενεργά αρχεία είναι ο αριθμός των ενεργών αρχείων στην τοποθεσία.


Ημερομηνία Αναφοράς

Οποιαδήποτε τοποθεσία στην οποία χρήστες πρόβαλαν, τροποποίησαν, πραγματοποίησαν γραφτό, λήψη, κοινή χρήση ή συγχρονισμό ενός αρχείου ή πρόβαλαν μια σελίδα κατά την περίοδο αναφοράς. Εάν έχετε περισσότερες από τοποθεσίες, για να κάνετε φιλτράρισμα και ταξινόμηση θα πρέπει να εξαγάγετε τα δεδομένα. Η Ημερομηνία τελευταίας δραστηριότητας UTC αναφέρεται στην ημερομηνία που ανιχνεύτηκε τελευταία φορά δραστηριότητα αρχείων ή προβλήθηκε μια σελίδα στην τοποθεσία. Οι αναφορές έχουν συνήθως μια καθυστέρηση 24 έως 48 ωρών από τη στιγμή της δραστηριότητας. Σας επιτρέπει να εμβαθύνετε παρέχοντάς σας μεγαλύτερη ανάλυση των δραστηριοτήτων για κάθε προϊόν. Το στοιχείο Έχει διαγραφεί είναι η κατάσταση διαγραφής της τοποθεσίας. Στη αλληλουχία, μπορείτε να εμβαθύνετε στην αναφορά χρήσης τοποθεσίας του SharePoint για να κατανοήσετε τις τάσεις και λεπτομέρειες σε επίπεδο τοποθεσίας για όλες τις τοποθεσίες. Στο γράφημα Τοποθεσίες, μπορείτε να κάνετε κλικ ή να πατήστε τα στοιχεία Άθροισμα τοποθεσιών ή Ενεργές τοποθεσίες. Η ημερομηνία αναφοράς που εμφανίζεται αντικατοπτρίζει πάντα την τρέχουσα ημερομηνία για την οποία το σύστημα επεξεργάστηκε τα δεδομένα αναφοράς. Λιγότερα Ως διαχειριστής του Officeο πίνακας εργαλείων Αναφορές σάς δείχνει μια επισκόπηση της δραστηριότητας στα διάφορα προϊόντα Office στον οργανισμό σας. Ένα αρχείο θεωρείται ενεργό εάν έχει αποθηκευτεί, συγχρονιστεί, τροποποιηθεί ή τεθεί σε κοινή χρήση μέσα στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Οι Σελίδες στις οποίες πραγματοποιήθηκε επίσκεψη είναι ο νούμερο των μεμονωμένων σελίδων στις οποίες πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην τοποθεσία.Σας ευχαριστούμε για τα σχόλιά σας!


Εάν έχετε λιγότερες από τοποθεσίες, μπορείτε να κάνετε ένταξη και φιλτράρισμα μέσα στον πίνακα στην αναφορά. Εάν θέλετε να φιλτράρετε τα δεδομένα κατά διαφορετικούς τύπους τοποθεσίας, εξαγάγετε τα δεδομένα και χρησιμοποιήστε τη στήλη "Ριζικό πρότυπο Web". Οι Προβολές σελίδων είναι ο αριθμός των φορών που προβλήθηκαν σελίδες στην τοποθεσία. Λιγότερα Ως διαχειριστής του Officeο πίνακας εργαλείων Αναφορές σάς δείχνει μια επισκόπηση της δραστηριότητας στα διάφορα προϊόντα Office στον οργανισμό σας. Ο Κάτοχος τοποθεσίας είναι το όνομα χρήστη του κύριου κατόχου της τοποθεσίας. Ωστόσο, εάν κάνετε κλικ σε μια συγκεκριμένη ημέρα στην αναφορά, ο πίνακας 8 θα εμφανίσει δεδομένα για 30 ημέρες, μέχρι την ημερομηνία 2 κατά την οποία δημιουργήθηκε. Μια δραστηριότητα αρχείων ενδέχεται να εκτελεστεί πολλές φορές για ένα μεμονωμένο αρχείο, αλλά θα υπολογιστεί μόνο ως ένα ενεργό αρχείο.


Ημερομηνία Αναφοράς


Πώς μπορείτε να μεταβείτε στην αναφορά χρήσης τοποθεσίας του SharePoint


Τα Αρχεία είναι ο νούμερο των αρχείων στην τοποθεσία. Η αλλαγή της επιλογής σας δεν αλλάζει τις πληροφορίες στον πίνακα με πλέγμα. Εάν οι πολιτικές του οργανισμού σας δεν επιτρέπουν την προβολή αναφορών με αναγνωρίσιμες πληροφορίες χρήστη, μπορείτε να αλλάξετε τη ρύθμιση προστασίας προσωπικών δεδομένων για όλες αυτές τις αναφορές. Οποιαδήποτε τοποθεσία στην οποία χρήστες πρόβαλαν, τροποποίησαν, πραγματοποίησαν αποστολή, λήψη, κοινή χρήση ή συγχρονισμό ενός αρχείου ή πρόβαλαν μια σελίδα κατά την περίοδο αναφοράς.


Ημερομηνία Αναφοράς


Ερμηνεία της αναφοράς χρήσης τοποθεσίας του SharePoint


Ερμηνεία της αναφοράς χρήσης τοποθεσίας του SharePoint 1 Η αναφορά Χρήση τοποθεσίας SharePoint μπορεί να εμφανίσει τις τάσεις για τις τελευταίες 7 ημέρες, 30 ημέρες, 90 ημέρες ή ημέρες. Ο Κάτοχος τοποθεσίας είναι το όνομα χρήστη του κύριου κατόχου της τοποθεσίας. Εάν θέλετε να φιλτράρετε τα δεδομένα κατά διαφορετικούς τύπους τοποθεσίας, εξαγάγετε τα δεδομένα και χρησιμοποιήστε τη στήλη "Ριζικό πρότυπο Web". Στο γράφημα Χώρος αποθήκευσης, μπορείτε να κάνετε κλικ στα στοιχεία Χώρος αποθήκευσης που εκχωρήθηκε ή Χώρος αποθήκευσης που καταναλώθηκε.


Ημερομηνία Αναφοράς

...


304 305 306 307 308


Σχόλια:


08.11.2017 : 16:51 Nasho:

Εξαιρετική απίστευτη ατμόσφαιρα, φίλη.

© Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται - easyblogs.eu

Created by Ιωάννης Peraticos