Νοικοκυρα και προτυπα

ΠΕΡΊ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΉΣΕΩΝ Ο ΛΌΓΟΣ

Οι προυποθέσεις εισαγωγής, σύμφωνα με το Ν.Να μην υπάρχει μέγιστος νούμερο δήλωσης μαθημάτων ανά εξάμηνο σπουδών. Ο χαρακτηρισμός του πτυχίου ή διπλώματος ως «Καλώς», «Λίαν Καλώς» και «Άριστα» να γίνεται με τον ίδιο τρόπο σε όλα τα Α. Η διανομή των συγγραμμάτων στους φοιτητές και σπουδαστές να είναι δωρεάν. Να μην υπάρχει ελάχιστος χρόνος για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος, καθώς είναι ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι αποφοιτούν ενωρίτερα από την κανονική διάρκεια σπουδών και δε δημιουργούν κανένα πρόβλημα. Οι προυποθέσεις εισαγωγής, σύμφωνα με το Ν. Έχω την άποψη ότι στην Ελλάδα τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και τα Κολλέγια δε θα πρέπει να απονέμουν πτυχία ή διπλώματα αλλά μόνο Μεταπτυχιακούς Τίτλους Σπουδών και Διδακτορικά Διπλώματα.


Περί παρακολουθήσεων ο λόγος


Δικτυακός Τόπος Διαβουλεύσεων


Ομοίως και η επιλογή υποψηφίων διδακτόρων σε αρκετές περιπτώσεις γίνεται με ορισμένα από τα προαναφερθέντα κακώς κείμενα κατά τη γνώμη μου κριτήρια. Nα μην υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα, καθώς στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι αρκετοί επιτυγχάνουν στις εξετάσεις μαθημάτων επομένων εξαμήνων οφείλοντας μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων, τα οποία δύνανται να θεωρηθούν ως προαπαιτούμενα. Οι προυποθέσεις εισαγωγής, σύμφωνα με το Ν. Όσοι φοιτούν για την απόκτηση δευτέρου και πλέον πτυχίου ή διπλώματος να έχουν τις ίδιες παροχές με όσους φοιτούν για την απόκτηση πρώτου πτυχίου ή διπλώματος. Από έλεγχο τον οποίο πραγματοποίησα σε όλα τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών της Ελλάδας τα οποία λειτουργούν υπό την ευθύνη Τμημάτων ή Σχολών Πανεπιστημίων ή Τ. Να μην υπάρχει προκαθορισμένη σειρά δήλωσης μαθημάτων. Βαστώ την άποψη ότι στην Ελλάδα τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια και τα Κολλέγια δε θα πρέπει να απονέμουν πτυχία ή διπλώματα αλλά μόνο Μεταπτυχιακούς Τίτλους Σπουδών και Διδακτορικά Διπλώματα. Απλώς να γίνεται η επιλογή των υποψηφίων με αφετηρία το άθροισμα των βαθμών τους στα εξεταζόμενα μαθήματα. Ούτε στα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων πρέπει να υπάρχουν κριτήρια αποκλεισμού τους, αλλά να έχουν τη δυνατότητα να εκδηλώνουν όλοι ενδιαφέρον και να επιλέγονται οι καλύτεροι.


Περί παρακολουθήσεων ο λόγος

Να μην υπάρχει προκαθορισμένη γένος δήλωσης μαθημάτων. Αυτό θα διευκολύνει τόσο τους εργαζόμενους φοιτητές στην παρακολούθηση μαθημάτων όσο και τους καθηγητές οι οποίοι έχουν παράλληλη απασχόληση εκτός των ΑΕΙ, ενώ θα συμβάλλει και σε οικονομία χώρου καθώς σε κάθε αίθουσα θα εξυπηρετούνται δύο 2 αντί του ενός 1 κλιμακίου. Επίσης η εισαγωγή στο Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο για την απόκτηση πτυχίου ή διπλώματος, θα πρέπει κατά τη άποψη μου να γίνεται μέσω γραπτών εξετάσεων. Αυτοί εγγράφονται στο εξάμηνο που λαχαίνει η επιλογή της κατεύθυνσης. Επιπλέον της διάρκειας θα πρέπει να συνυπολογιστεί και ο βαθμός δυσκολίας, ο οποίος δεν ήταν γενικώς αμελητέος το αντίθετο μάλιστακαθότι η διαδικασία απαιτούσε ανάμιξη σε προγράμματα ή εξετάσεις σε μαθήματα πανεπιστημιακού επιπέδου. Nα μην υπάρχουν προαπαιτούμενα μαθήματα, καθώς στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι αρκετοί επιτυγχάνουν στις εξετάσεις μαθημάτων επομένων εξαμήνων οφείλοντας μαθήματα προηγουμένων εξαμήνων, τα οποία δύνανται να θεωρηθούν ως προαπαιτούμενα. Σχετικώς με τις μεταπτυχιακές σπουδές και την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών παρακαλώ να εισάγετε συν τοις άλλοις και τις ακόλουθες μεταρρυθμίσεις: Ούτε στα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων διδακτόρων πρέπει να υπάρχουν κριτήρια αποκλεισμού τους, αλλά να έχουν τη δυνατότητα να εκδηλώνουν όλοι ενδιαφέρον και να επιλέγονται οι καλύτεροι. Να μην υπάρχει γίγαντας αριθμός δήλωσης μαθημάτων ανά εξάμηνο σπουδών. Το ίδιο σε όλα τα τμήματα τω ΑΕΙ. Η αναλόγηση των συγγραμμάτων στους φοιτητές και σπουδαστές να είναι δωρεάν.Περί παρακολουθήσεων ο λόγος


Video: Περί γυφτιάς ο λόγος - Surreality ν.13...


1028 1029 1030 1031 1032


Σχόλια:


15.03.2018 : 23:37 Yole:

Απλά εξαιρετικό.

© Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται - easyblogs.eu

Created by Ιωάννης Peraticos