Νοικοκυρα και προτυπα

ΓΝΩΡΙΜΊΕΣ ΆΝΩ ΤΩΝ 70 ΕΤΏΝ

Δεσποινίδα, 38 ετών, κάτοικος Λεμεσού, ψηλή, 1.Κυρία, διαζευγμένη, 52 ετών, κάτοικος Λεμεσού, υπεύθυνη καταστήματος, απόφοιτη σχολής καλογριών, εμφανίσιμη, ζητά γνωριμία γάμου με κύριο 50 — 60 ετών, με δυνατότητα κατοίκησης στη Λεμεσό, ή να έχει δική του οικία σε άλλη πόλη, με τακτική εργασία, με χιούμορ, αδέκαστος και σχετικά εμφανίσιμος. Κυρία, διαζευγμένη, 59 ετών, κάτοικος Λευκωσίας, μορφωμένη, Δ. Κυρία, χήρα, 43 ετών, κάτοικος Λεμεσού, λογίστρια, λεπτή, εμφανίσιμη, ζητά γνωριμία γάμου με κύριο 44 — 48 ετών, με δυνατότητα κατοίκησης στη Λεμεσό, καλλιεργημένου και ευχάριστου χαρακτήρα και τακτική εργασία. Διαζευγμένη κυρία 31 ετών ,κάτοικος επαρχίας Λευκωσίαςγυμνασιακής μόρφωσης ,λεπτής σωματικής διάπλασηςοικοκυράΖητά γνωριμία γάμου με κύριο ετώνμε δυνατότητα κατοίκισης στο δικό της χώρομε τακτική  εργασία και καλού χαρακτήρα. Διαζευγμένη  κυρία 61 ετών, κάτοικος περιοχής Αμμοχώστου, ύψος 1. Δεσποινίδα, 33 ετών, κάτοικος Λευκωσίας, πανεπιστημιακής μόρφωσης, δημόσιος υπάλληλος, ύψος 1. Ευχόμαστε ολόψυχα σε όλους και όλες, να βρείτε τον άνθρωπό σας!


Γνωριμίες Άνω Των 70 Ετών


Δημοφιλείς Εβδομάδας


Κυρία, διαζευγμένη, 63 ετών, κάτοικος Λευκωσίας, ψηλή, λεπτή, πανεπιστημιακής μόρφωσης, ζητά σοβαρή γνωριμία με κύριο 60 — 65 ετών, υγιή, εμφανίσιμο, μη καπνιστή, από Λευκωσία ή Λάρνακα, καλλιεργημένου χαρακτήρα και οικονομικά ανεξάρτητος. Κυρία  χήρα 63 ετών , κάτοικος  Λάρνακάς , ψηλή , λεπτή , εμφανίσιμη ευγενική , μορφωμένη  με εξαιρετικά  καλή  οικονομική  κατάλογος , με αγάπη στην  μαγειρική , κηπουρική  και  ταξίδια , ζητά γνωριμία  γάμου με  κύριο  ετών , από Λάρνακα  ή  Λευκωσία , καλλιεργημένου  χαρακτήρα , υγιής , άφραγος , με σταθερή  εργασία  ή  εισόδημα. Με  τακτική  εργασία ,  τεχνική ή  γραφειακή ,  και  καλότροπος. Δεσποινίδα 43 ετών , κάτοικος Λευκωσίας , αρκετά εμφανίσιμη, κολεγιακής μόρφωσης με καλή γραφειακή εργασία ,οικονομικά ανεξάρτητη. Δεσποινίδα  34  ετών , κάτοικος  Λευκωσίας , αρχαιολόγος , ψηλή  1. Κυρία διαζευγμένη, 56 ετών, κάτοικος Λευκωσίας, απόφοιτη κολλεγίου, λεπτή, 52 κιλά, εμφανίσιμη, μη καπνίστρια, ζητά γνωριμία γάμου με κύριο ετών χωρίς οικογενειακές υποχρεώσεις, με οικονομική ευχέρεια, μορφωμένος και εμφανίσιμος. Κυρία, διαζευγμένη, 41 ετών, κάτοικος Λάρνακας, μορφωμένη, λεπτή, εμφανίσιμη, ζητά γνωριμία γάμου με κύριο 40 — 50 ετών, από Λευκωσία ή Λάρνακα, κατά προτίμηση με παιδιά, κοινωνικά και γραμματειακά μορφωμένος, επικοινωνιακός, με τακτική εργασία, και σχετικά αφηρημένος. Μου αρέσουν τα ταξίδια, ασχολούμαι με τη σκοποβολή, το ψάρεμα και αρκετά συχνά σινεμά-θέατρο. Κυρία, διαζευγμένη, 48 ετών, κάτοικος Λάρνακας, απόφοιτος κολλεγίου, ιδιωτική υπάλληλος, λεπτή, εμφανίσιμη, καλή νοικοκυρά και μάγειρας, ζητά γνωριμία γάμου με κύριο 50 — 55 ετών, από Λεμεσό ή Λάρνακα, με τακτική εργασία, μη καπνιστής και ευγενικού, ευχάριστου χαρακτήρα. Κύρια, διαζευγμένη, 49 ετών, κάτοικος Λευκωσίας, λεπτή, αρκετά εμφανίσιμη, με καλή τακτική εργασία, καλοσυνάτη και άφραγος, ζητά γνωριμία γάμου με κύριο 45 — 55 ετών, από Λευκωσία ή Λάρνακα, δεκτό και παιδί αν έχει, εμφανίσιμος, κοινωνικά μορφωμένος, με τακτική γραφειακή εργασία.


Γνωριμίες Άνω Των 70 Ετών


Περισσότερα οφέλη


Ζητά σοβαρή  γνωριμία  με  κύριο   ετώνκατά  προτίμηση  κάτοικος Λεμεσού  , χωρίς  παιδιά  μαζί τουκοινωνικά  μορφωμένος και με  οικονομική  ευχέρεια. Κυρία, διαζευγμένη, 48 ετών, κάτοικος Λάρνακας, απόφοιτος κολλεγίου, ιδιωτική υπάλληλος, λεπτή, εμφανίσιμη, καλή νοικοκυρά και μάγειρας, ζητά γνωριμία γάμου με κύριο 50 — 55 ετών, από Λεμεσό ή Λάρνακα, με τακτική εργασία, μη καπνιστής και ευγενικού, ευχάριστου χαρακτήρα. Κυρία  διαζευγμένη  χωρίς  παιδιά ,  40 ετώναρκετά νεότερης  εμφάνισηςκάτοικος  Λάρνακαςαπόφοιτος  πανεπιστημίου  με  καλή  τακτική  εργασίαμη  καπνίστριαμε  οικονομική  άνεση  και  οικία ,  ψηλή  1. Με  τακτική  εργασία ,  τεχνική ή  γραφειακή ,  και  καλότροπος. Δεσποινίδα, 36 ετών, κάτοικος Λευκωσίας, καλού χαρακτήρα, εμφανίσιμη, πανεπιστημιακής μόρφωσης, Δ. Δεσποινίδα, 26 ετών, κάτοικος Λεμεσού, ύψους 1. Διαζευγμένη  κυρία 61 ετών, κάτοικος περιοχής Αμμοχώστου, ύψος 1.


Γνωριμίες Άνω Των 70 Ετών


Singlewoman team


Μου αρέσουν τα ταξίδια, ασχολούμαι με τη σκοποβολή, το ψάρεμα και αρκετά συχνά σινεμά-θέατρο. Κυρία  διαζευγμένη  49 ετώνκάτοικος Λεμεσούλεπτοκαμωμένημη καπνίστρια ,  απόφοιτη  Γυμνασίουυπάλληλος ασφαλιστικής  εταιρίαςέντιμηευχάριστηΖητά  γνωριμία  γάμου  με κύριο   ετώνμε δυνατότητα  κατοίκισης στη  Λεμεσό  , λεπτόςεμφανίσιμοςμορφωμένοςμε  τακτική  εργασία  και να  του αρέσει  η  οικογενειακή  θαλπωρήευχάριστου  και έντιμου  χαρακτήρα. Κυρία  χήρα 63 ετώνκάτοικος  Λάρνακάςψηλήλεπτήεμφανίσιμη ευγενικήμορφωμένη  με εξαιρετικά  καλή  οικονομική  κατάστασημε αγάπη στην  μαγειρικήκηπουρική  και  ταξίδιαζητά γνωριμία  γάμου με  κύριο  ετώναπό Λάρνακα  ή  Λευκωσίακαλλιεργημένου  χαρακτήραυγιήςειλικρινήςμε σταθερή  εργασία  ή  έσοδο. Κυρία, διαζευγμένη, 37 ετών, κάτοικος Λευκωσίας, πανεπιστημιακής μόρφωσης, με τακτική εργασία, καλού χαρακτήρα και εμφάνισης, ζητά γνωριμία γάμου με κύριο 38 — 43 ετών, με δυνατότητα κατοίκησης στην Λευκωσία, μορφωμένος, καλού χαρακτήρα και με τακτική εργασία. Διαζευγμένη κυρία, 63 ετών, κάτοικος Λευκωσίας, ψηλή 1. Δεσποινίδα  41 ετών ,  από  Λευκωσίαπανεπιστημιακής  μόρφωσης ,  λεπτή ,  μη  καπνίστριαχριστιανικών  και  οικογενειακών  αρχών ,  ζητά  γνωριμία  γάμου  με  κύριο  ελεύθερο  ετώνμε δυνατότητα  κατοίκισης  στη  Λευκωσίαπανεπιστημιακής  μόρφωσης  και  έντιμου  χαρακτήρα.


Γνωριμίες Άνω Των 70 Ετών


Τα καλύτερα Reviews , Συγκρίσεις , VPN , Webhosting


Κυρία  διαζευγμένη  45 ετώνχωρίς παιδιάκάτοικος Λευκωσίαςμορφωμένητρία πτυχίαδημ. Διαζευγμένη κυρία 57 ετώνκάτοικος περιοχής Αμμοχώστουψηλή, λεπτή, κολεγιακής  μόρφωσηςμε τακτική εργασίαΖητά γνωριμία γάμου με κύριο ετών ,ευγενικού και κοινωνικού χαρακτήρα ,με προσωπικότητα και τακτική εργασία γραφειακή ή τεχνική  και οικονομικά ανεξάρτητος. Διαζευγμένη κυρία 31 ετών ,κάτοικος επαρχίας Λευκωσίαςγυμνασιακής μόρφωσης ,λεπτής σωματικής διάπλασηςοικοκυράΖητά γνωριμία γάμου με κύριο ετώνμε δυνατότητα κατοίκισης στο δικό της χώρομε τακτική  εργασία και καλού χαρακτήρα. Κυρία  διαζευγμένη  53 ετώνκάτοικος  Λάρνακαςψηλήεμφανίσιμημη καπνίστριαμε  οικίαευχάριστου  χαρακτήρασυντηρητικών  αρχώνΖητά  γνωριμία  γάμου  με  κύριο   ετώναπό Λάρνακα  ή  Λευκωσίαμε  δυνατότητα κατοίκισης στο  σπίτι  τηςμε  τακτική  εργασίαπρόσχαρου  και  έντιμου  χαρακτήρα.


Γνωριμίες Άνω Των 70 Ετών


Γνωριμίες Άνω Των 70 Ετών

Απαρτίζω ελεύθερος επαγγελματίας με δικά μου καταστήματα. Ευχόμαστε ολόψυχα σε όλους και όλες, να βρείτε τον άνθρωπό σας! Κυρία χήρα, 63 ετών, κάτοικος περιοχής Αμμοχώστου, απόφοιτη Γυμνασίου με οικία και κτηματική περιουσία, ζητά γνωριμία γάμου με κύριο 60 — 70 ετών υγιή, xωρίς υποχρεώσεις, ευχάριστου χαρακτήρα, με εισόδημα ή εργαζόμενος. Δεσποινίδα  41 ετώναπό  περιοχή  Λευκωσίας ,  απόφοιτος  Λυκείουμε  ύψος 1. Κυρία  διαζευγμένη  49 ετώνκάτοικος Λεμεσούλεπτοκαμωμένημη καπνίστρια ,  απόφοιτη  Γυμνασίουυπάλληλος ασφαλιστικής  εταιρίαςέντιμηευχάριστηΖητά  γνωριμία  γάμου  με κύριο   ετώνμε δυνατότητα  κατοίκισης στη  Λεμεσό  , λεπτόςεμφανίσιμοςμορφωμένοςμε  τακτική  εργασία  και να  του αρέσει  η  οικογενειακή  θαλπωρήευχάριστου  και έντιμου  χαρακτήρα. Απαρτίζω δοτικός ως άνθρωπος, με χιούμορ και μου αρέσει να φροντίζω τη σύντροφο μου. Ζητά γνωριμία γάμου  με κύριο ετώνεμφανίσιμοςκοινωνικά μορφωμένος, με δυνατότητα κατοίκισης στη Λευκωσίαμε σταθερή γραφειακή εργασία. Δεσποινίδα  32 ετών ,  κάτοικος  ΛευκωσίαςΠανεπιστημιακής  μόρφωσηςμε  τακτική εργασίαεμφανίσιμη ,  λεπτή  55 κυλά  και  ύψος  1. Δεσποινίδα, 36 ετών, κάτοικος Λευκωσίας, εκπαιδευτικός, εμφανίσιμη, λεπτή, ζητά γνωριμία γάμου με κύριο 36 — 44 ετών, πανεπιστημιακής ή κολεγιακής μόρφωσης, με τακτική εργασία, όπως νοσοκόμος, γιατρός, ψυχολόγος και καλλιεργημένου χαρακτήρα.


...


338 339 340 341 342


Σχόλια:


15.11.2017 : 04:24 Tojagrel:

Εξαιρετικά μεγαλοπρεπή !!

© Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται - easyblogs.eu

Created by Ιωάννης Peraticos