Νοικοκυρα και προτυπα

ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΛΙΘΗΝΗ ΚΑΙ ΑΙΩΝΙΑ ΑΓΑΠΗ;

Η Ουσία δεν είναι το πρωτεύον ή έστω το υπερέχον εν τω Θεώ, το καθορίζον τας Υποστάσεις εις τας αμοιβαίας αυτών σχέσεις.Είναι, άραγε, σωστή αυτή η αντίληψη; Πράγματι, ορισμένοι θεολόγοι υποστηρίζουν, ότι η άνθρωποι των Προσώπων της Αγίας Τριάδας είναι μόνο άνθρωποι Φύσεως και Ενεργειών, και όχι κοινωνία Προσώπων, τα Οποία, κατά τη άποψη τους, αποτελούν «ακοινώνητες διακρίσεις». Η σοφία και η γνώσις, όλη η αφήγηση του καιρού της είχε γίνει κτήμα της. Πρόσταξέ την, λοιπόν, να έλθη. Ὁ χριστιανὸς ἔχει ἀγάπη καὶ εὐγένεια καὶ φέρεται ἀνάλογα. Όπου κι αν είσαι θα σε αναθυμάμαι.


Θα σ' αγαπώ αιώνια


Μη μ' αναγκάσης να βρίσω την αξία σου χωρίς να το θέλω, είπε πάλι ο βασιλιάς. Ἡ ἀγάπη στὸν ἀδελφὸ μᾶς προετοιμάζει ν' ἀγαπήσομε περισσότερο τὸν Χριστό. Πως εκφράζεται η ελευθερία του Θεού και του ανθρώπου; Και αυτό το ερώτημα προέκυψε, κυρίως, μέσα από τη συνάντηση της Ορθόδοξης Θεολογίας με το φιλοσοφικό κίνημα του υπαρξισμού, και αποτελεί, τρόπον τινά, τη φυσική συνέχεια του ζητήματος της πρόταξης του Προσώπου του Θεού Πατρός έναντι της Ουσίας εν τη Τριάδι. Για Σε ό Δαβίδ τη λύρα ανάκρουσε, κι' ο μεγαλόπνοος Ησαΐας, της Ιουδαίας και της Ασίας, στης γης τα πέρατα το κήρυξε, πώς θειο Παιδί για μας εδόθη, π' όλοι θα βρουν σ' Αυτό την πλήρωση οι πανανθρώπινοι μας πόθοι. Στηριζόμενοι, λοιπόν, στη εναπόθεση του Γέροντος Σωφρονίου, μπορούμε, να αναπτύξουμε συνοπτικά τη σχετική με το αφήγηση της ελευθερίας του Θεού και του ανθρώπου διδασκαλία της Εκκλησίας ως εξής: Θα εκπληρώσω την επιθυμία σου, δέσποινα, απάντησε ο Πορφυρίων. Άδικα όμως προσπάθησε να της αλλάξη τη γνώμη. Άκουσα κάποιους, να κατηγορούν ορισμένους σύγχρονους θεολόγους, ότι παρουσιάζουν τους Πατέρες ως υπαρξιστές. Δεν μπορεί η γλώσσα να διηγηθή τα αγαθά, που ο Θεός ετοιμάζει για όσους Τον αγαπούν και τηρούν τις εντολές Του. Κατά την διάρκεια όλων αυτών των χρόνων, ολότελα βυθισμένη στα μυστήρια του Θεού, στο μυστήριο της αγάπης, κατέστη ικανή να γίνει Εκείνη, μέσω της οποίας η αγάπη που μεταμορφώνει τα πάντα και θυσιάζεται στο Σταυρό, μπαίνει μέσα στον κόσμο. Κάποιοι, μάλιστα, από αυτούς, συγκρινόμενοι μαζί του, είναι, ως μελετητές και επιστήμονες, ανώτεροί του.
Μαντινάδες Αγάπης


Ὅταν βλέπομε τοὺς συνανθρώπους μας νὰ μὴν ἀγαποῦν τὸν Θεό, στενοχωρούμαστε. Η αδελφότητα είναι φτιαγμένη για να μοιράζεται. Πολλοί πλουσιώτατοι άρχοντες της συγκλήτου την ζήτησαν σε γάμο από την μητέρα της, που ήταν κρυφή χριστιανή εξ αιτίας του διωγμού, που κίνησε ο Μαξιμιανός. Νὰ φωνάξει; Ποιόν; Κανεὶς ἄλλος δὲν ὑπάρχει. Τώρα έγινε ένδοξη η άσχημη και σκοτεινή, η πτωχή και χωρίς γνώσι έγινε πλούσια και πάνσοφη, η καταφρονεμένη και άσημη έγινε ευγενής και ένδοξη. Η αγάπη αντέχει τα πάντα.

ΠΟΛΥ ΓΕΛΙΟ


Αισιοδοξώ, ότι αν παρακαλέσης με πίστι, θα σε ακούση. Τίνος είναι γιός; Αυτός δεν έχει πατέρα στη γη, αλλά γεννήθηκε υπερφυσικά από μια Υπεραγία Παρθένο, που αξιώθηκε για την αγιότητά της να μείνη αθάνατη στην ψυχή και στο σώμα. Αναγκαστικά, λοιπόν, συνέβη ένα από τα δύο: Διατάζει λοιπόν να τους αποκεφαλίσουν.

Πλοήγηση άρθρων


Τι μπορώ να κάνω για την τελειομανία; Το πρώτο βήμα για να αλλάξει κάποιος από έναν τελειομανή χαρακτήρα σε μια πιο υγιή προσωπικότητα είναι να συνειδητοποιηθεί ότι η τελειοθηρική στάση  δεν είναι επιθυμητή και ούτε είναι ο μόνος δρόμος για την επίτευξη της επιτυχίας. Χρόνια πολλά, αστέρι μου! Μαρτύριον του Πορφυρίωνος και των πιστευσάντων στρατιωτών Το άλλο πρωί επειδή ήθελε να τιμωρήση ο βασιλιάς μερικούς σαν υπεύθυνους, παρουσιάσθηκε ο Πορφυρίων με τους λοιπούς στο κριτήριο και είπε: Είναι, άραγε, σωστή αυτή η αντίληψη; Όσον αφορά το ζήτημα της διάκρισης του «Υποστατικού Είναι» δηλαδή, του «ερωτικού» τρόπου με τον οποίο υπάρχει το Πρόσωπο, τόσο στην αιώνια Ύπαρξη της Αγίας Τριάδας, όσο και στην κτιστή ανθρώπινη ύπαρξη, που έφτασε στη Θέωση από το «Ατομικό Είναι» δηλαδή, του εγωιστικό και ατομοκεντρικό τρόπο ύπαρξης του ανθρώπινου προσώπου μετά από το προπατορικό αμάρτημακαθώς και το αφήγηση του ορισμού της κοινωνίας, τόσο των Προσώπων της Αγίας Τριάδας, όσο και των προσώπων της ανθρώπινης φύσης, ως «σχέση του εγώ με το συ» δηλαδή, ως κοινωνία Προσώπων, που υπάρχουν ενωμένα με σχέσεις τέλειας και απόλυτης αγάπης, χωρίς, φυσικά, αυτό να αναιρεί την υπαρκτική τους κοινωνία στην κοινή τους Φύση και τις Ενέργειές της, που αναμφίβολα υπάρχειπαραπέμπουμε το καλοπροαίρετο φίλο αναγνώστη στο έργο του Γέροντος Σωφρονίου Ζαχάρωφ «Οψόμεθα τον Θεόν καθώς εστί» Κεφ.

Ευχή Ι. Δαμασκηνού


Απρεπές διδασκάλοις εξ αντιγράφων παιδεύειν, και ζωγράφοις εκ πινάκων παλαιών σημειούσθαι Ἐμεῖς, μὲ τὴν ἀγάπη μας, μὲ τὴ λαχτάρα μας στὴν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ, θὰ προσελκύσομε τὴν χάρι, ὥστε νὰ περιλούσει τοὺς ἄλλους, ποὺ εἶναι πλησίον μας, νὰ τοὺς ξυπνήσει, νὰ τοὺς διεγείρει πρὸς τὸ θεῖο ἔρωτα. Συχνά αγωνιώ ότι ο ερωτικός σύντροφός μου δεν με αγαπά πραγματικά  αυτό-πεποίθηση 9. Σκέφθηκε, ότι ίσως κάποιος βιγλάτορας να την έτρεφε κρυφά και σχεδίαζε να τιμωρήση τους φύλακες. Αὐτὸ εἶναι ὁ Παράδεισος. Ν' ἀγωνιζόμαστε νὰ στέλνομε τὴν ἀγαθή μας διάθεση Νὰ ἔχομε ἀγάπη, πραότητα, εἰρήνη. Πίστεψε μ' όλη του την καρδιά στον Χριστό μαζί με τους διακόσιους στρατιώτες του και αφού πήραν όλοι δύναμι από την Μάρτυρα έφυγαν.

Video: KURT SEYIT VE SURA - ΑΙΩΝΙΑ ΑΓΑΠΗ Ε18 BOLUM

...


30 31 32 33 34


Σχόλια:

© Όλα τα δικαιώματα διατηρούνται - easyblogs.eu

Created by Ιωάννης Peraticos